Jordanien april 2018

Nu är det klart!
Vi tog ca 1800 sparade bilder varav ca 300 är redigerade. Du hittar  knappt 60 bilder i en resedagbok med text och bilder. Finns under fliken Resereportage.

175 bilder finns sparade under fliken Resor Asien och mellanöstern. Dessutom ingår en massa bilder i ett föredrag på ca 60 minuter som vi sammanställt.

Det är säkert lättare att förstå bilderna och dess sammanhang, i galleriet, om du läser resedagboken först.