Möte med vildsvin

En vandring i Wanås skulpturpark flyttar min referensram om vad konst är. Både inomhus och ute i den stora parken med sina vackra bokträd. Jag återkommer ofta i tankarna till olika möten mellan mig och mitt invanda i förhållande till det helt annorlunda här. Skall försöka mig på en mer samlad text och bilder härifrån. En annan gång. Här en bild på mötet med ett gigantiskt vildsvin.

Wanås skulpturpark ligger strax NV om Kristianstad.