Studenttider

Att fotografera en person som uppnår ett delmål i livet. Lämnar en del och påbörjar strax en annan del i livets resa. Hur berättar jag det?

Här vid en gammal trägrind. Öppnar – stänger. Tittar tillbaka. Men stigen fortsätter mot ljuset där nya utmaningar väntar.

Lycka till på färden!