Magnolia Susan

Ytterligare en magnolia från trädgården. Här sorten Susan.