Kolbäcksådalen

KOLBÄCKSÅDALEN
Jag är både uppväxt och bor i Hallstahammars kommun. Kommunen sträcker sig från Mälarens slättland och dungar av ädla lövträd till barrskogen och orrspelets mossar. I ungdomen var Kolbäcksån, Strömsholms kanal och den omgivande naturen min vardagliga miljö. Nu, i än högre grad. Stigande ålder och pandemi i förening har ökat lusten att fördjupa mig i den närmiljö som Kolbäcksådalen representerar.

 

 

Kolbäcksån är 199 km lång från Mälaren till nordligaste källflödet, norr om sjönVäsman vid Ludvika. 


Strömsholms kanal följer Kolbäcksåns vattendrag från Mälaren upp till Smedjebacken.
110 km lång, varav 12 km är grävd kanal.

Kolbäcksådalen är ett nyare begrepp på naturen, kulturen och människorna som
förenas i den geografi som gränsar och omger vattendraget

Varje sjö, älv, å eller bäck har någonstans sin källa och sina tillflöden. Vattnet rinner så
nedströms och tillför sin volym och energi i det gemensamma flödet.

Ett sätt att geografiskt avgränsa ådalen är att låta avrinningsmarkerna, vara dess dalgång.

 

 

 

 

 

 

 

Källandet
Per Wernberg i Hallstahammar har under många år arbetat med en dokumentation och sammanställning av Kolbäcksåns källområden. Allt samlat på en suveränt bra hemsida, www.kallandet.se.
Här finns massor av kunskap beskrivet på ett lättsamt och personligt sätt.

Hans huvudmål är att beskriva Kolbäcksåns mångfald av tillflöden. Dess natur och kultur. I beskrivningen finns en distinktion att ”Källandet” är den geografi där mångfalden av källor och tillflöden finns. Från norr och nedströms till sjön Åmänningen, syd Fagersta.
Många, av hemsidans läsare önskade en fortsatt beskrivning; från Åmänningen ner till Mälaren. Det har resulterat i ett tillägg: Kolbäcksådalen som Per valt att kalla denna del av Kolbäcksån.

 

Strömsholms kanal

I år (2021) har det kommit ut en alldeles suverän bok om kanalen. Boken har Anders Geidemark som författare. Både text och bild. Anders är en av Sveriges mest välmeriterade och uppskattade naturfotografer. Dessutom är han uppväxt och bor i Hallstahammar, centrum för kanalverksamheten, och därmed levt med kanalen som en del av sin vardag.

Boken följer kanalens väg från Smedjebacken till Mälaren och skildrar varje slussområde i text och bild. Här blandas historia och fakta med vad som är värt att se och uppleva som besökare.En riktigt ”coffee-table book”. Stort format, över 300 sidor och tung. Finns hos lokala bokhandlare och turistbyråer mm eller beställ direkt hos anders.geidemark@telia.com.
Boken kostar 395:- + ev. frakt (pris när jag köpte den).

 

 

 

Personliga bilder


Det finns gott om måleriskt vackra motiv och bilder från Kolbäcksådalen. Vilket inte minst Anders Geidemarks bok visar upp. Turistbroschyrerna fylls, med all rätt, med dessa i syfte att locka människor att besöka denna vackra del av Sverige.
Även jag har min beskärda del av dessa motiv i mitt bildarkiv.

Idag stannar jag allt oftare upp vid det mer lågmälda och inte så påträngande. Där naturen och jag andas i takt med varandra. Själen får vila och naturen ses med nya ögon. Jag rör mig saktare och mer eftertänksamt. Uppskattar det mjuka ljuset. Fotograferar långsammare. Har inte så bråttom. Återkommer och funderar. Är mina intryck och bilder bara mina eller delas de av fler? Fortsätter mina strövtåg i Kolbäcksådalen, samlar på fler platser som berör och rör mig.

Tanken är att en del av bilderna skall samlas på en fysisk utställning någonstans i Kolbäcksådalen. Tills vidare finns några här på sidan.

Vill du dela med dig av någon plats i Kolbäcksådalen till mig – där du upplever en liknande harmoni? En plats för ett nytt strövtåg för mig? Jag tar ödmjukast emot det.
Under fliken Kontakt finns ett enkelt formulär.

Lasse

Klicka på bilderna för att se dem i full storlek.