Spansk skinka

Här skivas spansk torkad skinka upp för hand. Notera metallnätet på expeditens arm.