Sumpskogen

Trädens fötter står i högt vatten. Morgonljuset fortfarande varmt. Stativ och dubbelexponering med en liten ändring av brännvidden. Försöker förstärka sumpskogens virrvarr.