Fotokurs

Har ”snokat” upp en bra, trevlig och prisvärd fotoutbildning på Mullsjö Folkhögskola. Naturfoto 1, 2 och 3 med Anders Geidemark som lärare. Varje delkurs är en vecka lång. Massor av fotograferande i fält, redigeringsarbete med efterföljande presentation och kommenterande. Nyttigt.

Jag är ju ingen utpräglad naturfotograf men lärdomarna är tillämpbara i nästan alla andra typer av motivsituationer. Den här veckan har jag genomfört steg 2 som har som sin målbild att veckan skall sluta med en artikel på fyra uppslag. Text och bild. Kändes som en passande målbild för mig. Steg 3 är med en större inriktning på produktion av en bok. Får smälta det här. Bokproduktion känns lite mer avlägsen.