Den stora skogsbranden 2014

Branden berörde oss alla här i Västmanland, där jag bor. Idag återvände jag till Hälleskogsbrännan och dess besökscenter vid Grävlingsberget, Lyssnade på ett insiktsfullt och engagerande föredrag, tillsammans med en grupp från SPF. Vandrade runt på det fina besökscentret. Förvånades över hur mycket björkslyn och mjölkörten täcker marken. Noterar hur björkarstammarna klarade sig bättre och hur grönt det lyser i kärr och myrar.

Fler bilder och lite mer text på www.2pe.se