Bilden som minne 2

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

2. Röda torget i Peking/Beijing.