Bilden som minne 3

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

3. Utsikt från Taffelberget, Kapstaden, Sydafrika.