Bilden som minne 4

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

4. Tågstoppet med gamla järnvägen mellan Palma de Mallorca och Sóller.