Bilden som minne 5

Närmaste dagarna följer här bilder som stödjer den/de fotograferades minne framgent.

5. Skolavslutning Kolbäcks Folkets Park.