Sydafrika

Gräver i bildarkivet. Här en från Sydafrika och längs kustvägen längst i söder.