Sven Gillsäter

17 mars 1980. Bildgruppen Prisma arrangerar bildvisning i Tunboskolan, Kolbäck, med en av dåtidens stora naturfotografer. Sven Gillsäter. Gott om publik!