Susan

Efter flera frostnätter med skadade knoppar som följd slår äntligen ett par blommor ut av vår magnolia ”Susan”.