September 2018

Återblicken på 2018 fortsätter. Här en bild från utsiktstornet med utblick över det stora brandområde som då benämndes ”Den stora skogsbranden i Västmanland”. Året var 2014.  Idag är en stor del av brandområdet ett naturreservat – Hälleskogsbrännan. På en hög punkt i det brända landskapet finns idag ett besökscenter, Grävlingsberget. En informativ plats att besöka och förstå den enorma branden, dess förlopp och konsekvenser. I allt det hemska finns det även positiva saker. Växter och djurliv som fordrar bränd mark har dykt upp. Och jag kan efter flera besök här även se en form av skönhet. Kanske lättare för mig som tillfällig gäst och inte med samma ögon som skogs- och fastighetsägare som förlorade mycket.