Praktisk fotografering

Jag genomför, under våren, en grundkurs för systemkameraägare som vill lämna automatikläget och ta befälet över kamerans dator. Kursen arrangeras inom ramen för Bildgruppen Prisma, där vi är några medlemmar som hjälps åt som guider i bildens förtrollande värld. Efter några kurskvällar använde vi söndagens förmiddag till praktiska fotograferingsövningar.

Inramningar, porträtt (hel o halvbild), 3-delsregeln, gruppbilder samt en test av de egna objektivens skärpedjupsförmåga.
Här några bildexempel.
Lasse P