Merry Christmas and a Happy New Year

I blå timmen tände vi ljus för våra föräldrar vid Bergs k:a. Nu får julefriden infinna sig. Familj, vänner, mat, läsa böcker och bara vara, får gälla ända in på det nya året.

God Jul och ett Gott Nytt År