Jan Töve

Fotografen Patrik Larsson, vars workshop jag var med på, återkom ibland till fotografen Jan Töve och hur han var inspirerad av dennes bilder. Jag kommer ihåg att jag bläddrat i en bok av honom på vårt bibliotek. Lånar boken, Silent Landscape, och känner samma känsla som förra gången – en reflekterande sinnesstämning.Han har en förmåga att ge väldigt vardagliga platser och motiv en  särpräglad skönhet. Och ja. Det är inte svårt att se att Töves fotografering inspirerat Patrik Larsson. Här finns gott om kaosaktig natur.