I ett annat ljus

En berörande och angelägen utställning på Länsmuseet i Västerås i samverkan med Föreningen Kvinnohuset i Västerås. Fotograferna Alison de Mars och Daniel Johansson har bildsatt vittnesmål från våldsutsatta kvinnor med syftet att lyfta fram och medvetandegöra det som sker och pågår i vår närhet. Utställningen pågår fram till den 10 november 2019.