Guinness harpa

Irlands nationalinstrument är harpa. Guinness företagssymbol är också harpa, om än spegelvänd. Säger en del om Guinness storhet som öl och företag.