Föreningsverige

Besökte en förenings årsmöte häromdagen. Tänk alla dessa ideella krafter med sitt engagemang, tid och lojalitet ställer upp för sitt intresse. En del blir så småningom avtackade efter många års uppoffrande arbete för mångas bästa. Är inte detta ideella arbete  väldigt typiskt svenskt?