Djursjukhuset i Strömsholm

Idag/kväll har jag gjort ett studiebesök på ortens stora djursjukhus. Imponerande! Sveriges största och bl.a. känt från ett TV program. Sjukhuset är uppdelat i två delar. Ett för enbart hästar, det andra för smådjur, vilket i praktiken betydde nästan 100% hundar och katter. Andra djurarter hänvisades till andra sjukhus som är mer specialiserade på dessa. Av integritetsskäl var det inte tillåtet att fotografera djuren. Omsorgen och respekten för patienterna syns även på receptionsdisken.