Vägen bort eller hem?

Jag har ett speciellt intresse för vägar/stigar som leder blicken framåt.