Torven värmer Irland

SVD har idag en researtikel om Dublin. Bläddrar tillbaka i bildarkivet från resan i höstas genom ett mestadels regnblött Irländskt landskap. Insåg att torven inte bara har en betydelse vid whiskeytillverkning. Alla dessa torvbrasor som brinner med sin särpräglade doft. Men torven skall grävas upp med slungliknande spadar, staplas för att torka och sedan lagras.