Studenter i Amman

Redigeringsarbetet av bilder från Jordanien har inletts. Bilder från första hela dagen i Jordanien har nu fått en första genomgång. Drygt 60 bilder är klara. Här är en från huvudstaden Amman och studentskor som firar sin kommande examen från universitetet. Kemiinriktning berättade de. Ovanligt öppna kvinnor. Det var få gånger det var möjligt att öppet fotografera kvinnor.

Vår guide berättade att utbildningsnivån idag i landet är mycket hög. Nästan alla ungdomar fortsätter till universitetsstudier, vilket paradoxalt nog har lett till arbetskraftsinvandring. De högutbildade vill inte ta arbeten som riktar sig till en mer lågutbildade. Men vi träffade på många ungdomar som arbetar i de mindre kompetenskrävande arbetena bara för att överhuvudtaget ha ett jobb.