Stilla flyter Kolbäcksån

Sörkvarnsforsens naturreservat – här finns även stillsamma partier, där en av åns förgreningar, sakta rör sig nedströms i en djungelliknande vegetation.