Song Sot Cave

Det finns (minst) fem omtalade grottor i Halong Bay området. Vi besökte en av dessa. En rejäl bit att gå uppför till grottöppningen, sedan utbredde sig grottsystemet. Det största ”rummet” var nog det största jag någonsin besökt. Imponerande och väl iordningställt. Vi var inte ensamma och då tror jag inte att vi var där under högsäsong. Lika lång trappa nedför efter utgången.