Småland

Gjort en resa i Wilhelm Mobergs marker. Funderar kring in- och utvandring. Bilden är tagen från undantagsstugan i Klasatorpet. Det torp som Karl Oskar och Kristina lämnade i filmen Utvandrarna för att söka lyckan i Amerika. Detta vackra landskap lämnade de för att slippa svälten och misären. Visst är det så att Wilhelm Mobergs romanserie format vår bild av den svenska utvandringen i slutet av 1800-talet. Men svenskar kände sig tvungna att överge fäderneslandet för att överleva. Idag är det vi som tar emot invandrare som känner sig tvingade att överge sitt fädernesland. Min resa startar en inre reflektionsresa.