Sjung om studentens lyckliga …

Igår var det stort utspring av studenter i näraliggande Västerås. Syntes även i vår närhet. Här studentballonger efter Kolbäcksån.