Rötter

Förra bilden visade på rötters sprängkraft. Här rötter som söker sig vindlande ner i den lilla bäcken. Ibland sägs det att ett träds rotomfång är lika stort som dess krona. Format 1:3 ifall du undrar.