Rosenpergola

Rosorna håller på att blomma över i vår pergola-/rosengång. Lite trist att det varar så kort period.