Ravinen vid Hassla

Strax söder om Jönköping rinner en bäck i våldsamma kast nedströms. Brant, rossligt och vackert. Format 1:2 för dig som funderar.