Rallarros i dikeskanten

En bild av svensk sommar i vägrenen ute i den leende mälarnaturen.