People InPhokus

Har börjat samla ihop bilder från möten med människor. Huvudsakligen människor som jag mött, samtalat med och frågat om de vill bli fotograferade. Några bilder är från lite längre sejourer. Hittills ett 25-tal bilder.