Pantade burkar

Ut från affärens rum för pantmaskiner kom vagnar med resterna av pantade burkar och pet-flaskor. En snabb bild av en tillplattad tillvaro.