När vinden krusar sig i Dry Martiniglaset

Bildens Dry Martiniglas har format dagens (27 oktober 2018) Ståhlis krönika i Dagens Nyheter. Vi var resenärer på samma Vietnamresa och delade barbord på Hotel Rex i Ho Chi Min city. Och jag intygar att ytan krusades! En del kanske upplever en storm i vattenglas, vi andra uppfattar de mer sublima krusningarna.