Mera Vietnam

Har nog redigerat färdigt, tror jag, alla bilder som jag vill spara från resan. Vi brukar ofta skriva en resedagbok under resan. Hustrun skriver minnesstolpar, jag fotograferar (även hustrun, men inte lika flitigt) och när vi kommit hem brukar vi sätta ihop våra olika minnesbilder. Vi glömmer fort och det här är vårt sätt att spara minnesbilderna för framtiden. Lite av dåtidens fotoalbum. Nu har vi börjat med ”framsidan” och dag 1. Framsidebilden är en bild från våra dagar i mellersta Vietnam. Vi cyklade i ett gråduggregnigt landskap. Stannade till här i Thu Boh Rivers deltalandskap, strax söder om Hoi An, där de smala fiskebåtarna ligger. Tycker den här bilden förmedlar mycket av känslan vi har för landet.