Ljuset i tunneln

Sen eftermiddag i slutet av juli. Strömsholms naturreservat vid Jordmarken, Hornsund.