Laggarsjön i Västmanland

Eftermiddagssol, myrmark och en torrfura.