Kulturmagasinet juni 2019

Jag är aktiv i arbetsgruppen som arrangerar evenemanget Konst och kulturrundan i Kolbäcksådalen. Under påskhelgen genomfördes arrangemanget för åttonde gången. Sedan några år ger vi ut ett litet nyhetsbrev på fyra sidor där jag har ansvaret att det kommer ut. Alla i arbetsgruppen bidrar på olika sätt och Susanna på Ide-Bild gör layouten.

Hitintills har vi gett ut sex nummer. Vill du läsa dessa klickar du in på vår hemsida och väljer Kulturmagasinet. Mycket nöje.
Tyvärr är vår hemsida lite seg just nu – vänta några sekunder extra så löser det sig.