Klimatåsikter

Den pågående klimatdebatten delar in oss i olika åsiktsläger. En del välunderbyggda, en del kanske inte så underbyggda. Har precis läst ut boken om familjen där klimataktivisten Greta Thunberg ingår (utgåva maj 2019). Lyssnade igår kväll på sommarprogrammet (SR P1) med klimatprofessorn Michael Tjernström. Duktig! Känner att jag har fått ett bredare perspektiv. Inser min okunnighet fast kanske på en ”högre” nivå. Båda rekommenderas.