Källan

Här börjar ett av tillflöden till Kolbäcksån. Väster om Seglingsberg.