Grankotten

För några dagar sedan fanns det lite snö kvar. I granen (sibirisk) hänger några kottar som är lite märkligt röda. Idag är nästan all snö borta. Förmodligen för tidigt att tro att våren är på G.