Frövifors Pappersbruk

Ytterligare en bild från Pappersbruksmuseet. Bland de gamla pappersmaskinerna.