Format 4:3

Formatet 3:4 eller 4:3 är kanske det som ligger närmast gyllene snittets proportioner och därför anses av många som det mest harmoniska. Vanligast i liggande format. Finnas i många kameror som standard för ”negativets” format. I många kameror går det att ställa in vilket format som bilden skall sparas i. Vanligast är 2:3 eller 3:4.