Format 1:3

Bildens format förmedlar olika intryck. Kanske inte alltid beaktade vid publicering. Utöver vilket fritt format som helst finns det ett antal mer vedertagna format som anses förmedla olika ”stämningar/känslor/…” Från det kvadratiska till olika varianter på rektangulära format. Här ett ovanligt format av panoramakaraktär fast tillämpad på det intima landskapet. Format 1:3.