Format 1:1

Spinner genast vidare på formattemat. Här en kvadratisk bild. Huset som syns på avstånd inramat av löv. Det kvadratiska formatet är av många ansett som det svåraste att hantera. Kvadraten är i sig en lugn komposition. Vill man att kvadraten skall uttrycka spänning, aktivitet, tydlig riktning,… så krävs det ett säkert handlag. Själv använder jag det nästan enbart för att förmedla just lugn, balans, stillhet och ofta skönhet.