Februari 2018

I denna lilla återblick på år 2018 besöker vi Ansgarskyrkan i Västerås. Vänner till oss har ett stort engagemang i konflikten mellan Israel och Palestina. Engagemanget kommer till uttryck genom många besök där, deltagit som observatörer i kyrkornas världssamfund eller som nu senast som volontärer under några månader i ett kristet besökscentrum i Jerusalem. Vi lyssnade till deras erfarenheter och tittade på bilder tillsammans med andra församlingsmedlemmar. Psalmvalet under samvaron var noga utvalt.